česky english deutsch

Trezory a bezpečnostní dveře Brno

Společnost P-KOVO Brno, spol. s r.o. je jedním z největších výrobců trezorové techniky v České republice. Jakost všech našich výrobků dokládáme certifikáty odpovídajících certifikačních orgánů jako je Trezor Test. Vyberte si z nabídky trezorů, trezorových dveří a další bezpečnostní techniky.


Trezorové dveře

Navigace: Trezorové dveře bezpečnostní třídy I. , Trezorové dveře bezpečnostní třídy III, IV, V, X.

Trezorové dveře

Trezorové dveře bezpečnostní třídy I.

Trezorové dveře bezpečnostní třídy I.

Trezorové dveře se používají jako vstupní dveře do komorových trezorů, případně skladů zbraní, neboť splňují n. v. č. 338/2002 Sb. a zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. Jsou zkoušeny podle ČSN EN 1143-1 ve státem akreditované zkušebně TREZOR TEST a jsou zařazeny do bezpečnostní třídy I. Pro bezpečnou manipulaci v komorovém trezoru při otevřených trezorových dveřích je možno je vybavit denní brankou. Dveře jsou čtyřplášťové. Pod zámkovým mechanismem je umístěna kalená deska odolná proti odvrtání. Trezorové dveře jsou standardně vybavený jedním motýlkovým zámkem. Dle požadavků je možno vybavit trezorové dveře jedním, případně dvěma zámky libovolného typu (motýlkový, mechanický kombinační či elektronický kombinační).

Dveře uzamykají na pantové straně pevné, na ostatních stranách pohyblivé čepy, jejichž počet a umístění je závislé na velikosti dveří, o průměru 30 mm. Dveře se vstupním otvorem o světlosti 1970×700, 800, 900, 1000 mm – jednokřídlé provedení, 1970×1200, 1400, 1600, 1800 a 2500×2000 mm v dvoukřídlém provedení. V případě požadavků je možná úprava světlosti mimo rozměrovou řadu. Vzhledem k hmotnosti dveří a nutnosti odborné instalace, jsou zabudovávány výrobcem a to bez zednických prací (dveře jsou usazeny a přikotveny do připraveného otvoru a zákazník si zajišťuje zalití betonovou směsí a povrchovou úpravu zdí).

V případě požadavku na otevírání dveří jak z vnějšího, tak i z vnitřního prostoru jsou dodávány buď s jedním elektronickým zámkem se dvěma klávesnicemi.Trezorové dveře bezpečnostní třídy III, IV, V, X.

Trezorové dveře bezpečnostní třídy III, IV, V, X.

Trezory jsou certifikovány podle ČSN EN 1143-1 ve státem akreditované zkušebně TREZOR TEST a jsou zařazeny do odpovídající bezpečnostní třídy. Trezorové dveře se používají jako vstupní dveře do komorových trezorů. Pro bezpečnou manipulaci v komorovém trezoru při otevřených trezorových dveřích je možno je vybavit denní brankou.

Trezorové dveře jsou tříplášťové s kompaktní vrstvou různé síly ( dle bezpečnostní třídy ve které jsou certifikovány ), která je tvořena specielní směsí s vysokou pevnostní, jež je vyztužena vysokopevnostním armováním. Pod zámkovými mechanismy jsou umístěny kalené desky odolné proti odvrtání. Trezorové dveře je možno vybavit přípravou pro montáž prvků EZS. Zámkový mechanismus je standardně osazen jedním motýlkovým zámkem ( bezpečnostní třída III ) nebo jedním motýlkovým a jedním mechanickým kombinačním zámkem ( bezpečnostní třída IV, V nebo X ). Dle požadavků je možno vybavit dveře i jinými typy zámků a jejich kombinacemi. Dveře uzamyká sedm pevných a osm pohyblivých (sedm do boku a jeden nahoru) závorových čepů. Ve standardním provedení se dodávají se vstupním otvorem o světlosti 1970x800 mm. V případě požadavků je možná úprava světlosti nebo výroba dvoukřídlých dveří, které umožňuji průjezd vysokozdvižného vozíku. Vzhledem k hmotnosti dveří a nutnosti odborné instalace, jsou trezorové dveře zabudovávány výrobcem a standardně dodávány v základní barvě.

Je-li dodávka do již hotových objektů je možno se dohodnout na jiném druhu povrchové úpravy. V případě požadavku na otevírání dveří jak z vnějšího, tak i z vnitřního prostoru jsou dodávány se dvěma elektronickými zámky, jejichž klávesnice jsou jak z venku, tak zevnitř.


Copyright © Trezory P-KOVO Brno, spol. s.r.o. - trezory a bezpečnostní dveře 2009 | Mapa stránek | Tvorba webu: IMP net s.r.o. | Vibrační pěchy